P2P2? Wat komt er na Purchase to Pay? Kennisnetwerk 'P2P & Verder' daagt je uit vooruit te kijken (verslag van 1e netwerkbijeenkomst)

Natuurlijk kun je altijd en overal over de toekomst fantaseren. Maar als je midden in de Virtual Reality Room in Utrecht met een bril op je neus de verte in kijkt, wordt het ineens levensecht! Op donderdag 25 januari daagden P2P ondernemers Robert-Jan Meeks, Ewald Schaap, Derek Hooyman, Jacob Boersma, Yvo Slagman en Fred van Dijk een 20-tal professionals uit verder te kijken. Letterlijk vooruit kijken door een Virtual Reality bril, maar juist ook vooruit kijken naar de toekomst van Purchase to Pay. De P2P professionals die het kennisnetwerk hebben opgezet kijken terug op een succesvolle aftrap.

P2P2? Wat komt er na Purchase to Pay? Kennisnetwerk 'P2P & Verder' daagt je uit vooruit te kijken (verslag van 1e netwerkbijeenkomst)

Volgens Robert-Jan Meeks zal de rol van Purchase to Pay, en in het bijzonder de inkoop- en crediteuren administratie, door trends als blockchain, machine learning en kunstmatige intelligentie de komende jaren ingrijpend veranderen. Ewald Schaap geeft daarnaast aan dat P2P-Professionals zoeken naar sparringspartners om de dagelijkse problemen met betrekking tot Purchase to Pay op te lossen. Kennisnetwerk 'P2P & Verder' wil organisaties op een praktische en laagdrempelige manier verbinden om deze kennis en ervaring te delen en zich voor te bereiden op 'het einde’ van het traditionele P2P-proces.  

Tijdens de eerste sessie worden al meteen waardevolle ervaringen uitgewisseld. Een van de bevindingen is bijvoorbeeld dat tijdens P2P projecten een goed functionerend projectteam van groot belang is. En er wordt door iedereen ingestemd als Fred van Dijk claimt dat mensen motiveren mee te bewegen in een verandertraject een hele opgave kan zijn. Volgens Derek Hooyman is het belangrijk dat je als projectleider ook van de inhoud weet. En we kunnen P2P projecten het beste simpel en overzichtelijk te houden, is een van de conclusies.

Benieuwd naar meer P2P ervaringen en toekomstperspectieven? Het kennisnetwerk biedt elke P2P professional de kans uit de dagelijkse routine te ontsnappen en te sparren in een kleine groep vakgenoten. Het volgende evenement vindt plaats in april 2018. Er worden enkele P2P thema’s inhoudelijk verder uitgediept op basis van actuele casussen.

Het netwerk is onafhankelijk, gratis en open voor iedereen die in het P2P vakgebied werkzaam is, P2P vakgenoten kunnen zich aanmelden via www.s2pmore.com

De oprichters zijn allen ervaren P2P ondernemers:

Ewald Schaap, Robert-Jan Meeks, Derek Hooyman, Jacob Boersma, Yvo Slagman en Fred van Dijk.  Meer info: zie Onze P2P mensen

Tags bij deze post

S2P & More op social media