Purchase-to-Pay netwerk opgericht voor inkoop en finance professionals (interview Consultancy.nl)

Zes zelfstandige adviseurs hebben hun krachten gebundeld om samen een nieuw netwerk te lanceren voor professionals actief op het gebied van Purchase-to-Pay. Het netwerk, dat openstaat voor inkoop-, finance- en supply chain-professionals – deze spelen allemaal hun rol binnen het end-to-end P2P proces – heeft als belangrijkste doelstelling om kennis te delen. Op die manier helpt het netwerk organisaties hun volwassenheid naar een hoger niveau te tillen en hen voor te bereiden op de technologische ontwikkelingen. Om meer te weten te komen over het nieuwe initiatief, genaamd P2P & Verder, stelde Consultancy.nl vijf vragen aan Robert-Jan Meeks, een van de zes medeoprichters van het nieuwe platform.

Purchase-to-Pay netwerk opgericht voor inkoop en finance professionals (interview Consultancy.nl)

Waarom een nieuw netwerk voor Purchase-to-Pay? De branchevereniging NEVI is toch reeds actief en er bestaan toch al verschillende inkoopnetwerken?

“P2P & Verder is niet een nieuw inkoopnetwerk. Ons open netwerk biedt ruimte voor de samenwerking tussen finance en inkoop en is niet gekoppeld aan een van deze expertises. Wij proberen het silodenken binnen P2P te doorbreken en een lans te beken voor een integrale aanpak van P2P waarin zowel finance, inkoop als de business betrokken zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een integrale benadering tot de beste resultaten leidt.”

Wie zitten er achter de oprichting van P2P & Verder?

“P2P en verder is opgericht door zes P2P professionals met ieder een eigen specialisme binnen het P2P-vakgebied, een gezamenlijke visie op P2P én een drive om het werkveld van P2P te verbeteren. De oprichters zijn: Derek Hooyman, Ewald Schaap, Fred van Dijk, Jacob Boersma, Robert-Jan Meeks en Yvo Slagman.”  

De belangrijkste doelstelling is om kennis en best practices te delen. Wat gaan jullie het komende jaar allemaal initiëren?

“Ons streven is om aan de hand van concrete cases en thema’s waar organisaties daadwerkelijk mee te maken krijgen dit jaar een viertal bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast zullen we actief de kennisdeling tussen de deelnemers onderling faciliteren en elkaar regelmatig opzoeken om ervaringen te delen.” Meeks voegt toe: “Vakgenoten in het P2P-vakgebied kunnen zich gratis aanmelden bij P2P & Verder.

Tijdens het eerste event dat je organiseerde, was er consensus over de notie dat het traditionele P2P-proces zich op de rand van disruptie bevindt. Welke ontwikkelingen gaan volgens jou het proces ingrijpend veranderen?

“De afgelopen jaren is er een duidelijke opkomst van slimmere oplossingen voor P2P-processen. Waar voorheen het systeem werd aangepast aan de processen – met veel maatwerk – is de nieuwe best practice het proces aanpassen aan het systeem; standaardisering. Datagedreven verbeteren wordt steeds belangrijker. Met Process mining is er steeds meer inzicht te krijgen in de werkelijke werking van een proces. Verbeterpunten zijn makkelijker te identificeren en te volgen. De marktleiders zullen zelfs in staat zijn om op basis van historische en live data uitspraken te doen over de verwachte doorlooptijd van bepaalde cases in een proces.”

“Het aspect verandermanagement wordt bij procesverbeteringen steeds belangrijker. Mensen moeten worden meegenomen in de veranderingen van het nieuwe proces en systeem. Ook omdat de systemen dagelijks werk van medewerkers gaat vervangen. In plaats van op routinematige werkzaamheden zal de focus liggen op het oplossen van ‘uitval’, van operationeel naar meer een regiefunctie. Uiteindelijk zal, door het gebruik van artificial intelligence, blockchain en robotics, menselijk handelen in P2P-processen volledig verdwijnen.”

Tot slot, hoe ziet in pakweg vijf jaar het Purchase to Pay-proces er uit?

“In grote lijnen zal het proces er nog steeds hetzelfde uitzien; maar met een veel hoger niveau van automatisering. Bij de highperformers zal de aanwezigheid van mensen in het proces nog verder afnemen door de ontwikkeling van Decision-software en robotic process automation. De integratie tussen leverancier en afnemer zal steeds completer worden, onder andere door blockchain en elektronische communicatie (wat niet hetzelfde is als digitale communicatie).”

Tags bij deze post

S2P & More op social media