Corona en Purchase-to-Pay: 3 aandachtspunten

Corona en de maatregelen die genomen zijn, iedereen heeft er mee te maken. Wij als P2P-professionals ook. Op welke manier raakt Corona het P2P-proces en ons werk als P2P-professionals?

Corona en Purchase-to-Pay: 3 aandachtspunten

In dit artikel kijken we naar 3 elementen:

1. Inzicht in de Supply Chain

De impact van Corona is voelbaar in de hele Supply Chain. De tekorten aan Persoonlijke Beschermingsmiddelen en hygiëne-producten maken duidelijk dat inzicht gewenst is in de voorraden van leveranciers.

Bedrijven met een hogere volwassenheid hebben digitaal inzicht in de voorraad van hun belangrijkste leveranciers (en zelfs hun toeleveranciers). Bij veel organisaties is dit echter nog niet de praktijk en leidt het tot veel telefoontjes en emails naar leveranciers. Andersom zien wij dat ook veel klanten te maken hebben met een flinke toename in het aantal vragen van leveranciers. Wat is de status van mijn factuur? Hoe voldoe ik aan de richtlijnen van de overheid? Wat mag ik wel, wat mag ik niet? Onze verwachting is dat na de Corona-crisis bedrijven meer zullen investeren inzicht en online samenwerking in de Supply Chain.

2. Sturen op cashflow en betaaltermijnen leveranciers

De impact van de Corona-maatregelen verschilt per organisatie. Sommige organisaties merken een enorme daling in de omzet. Bij andere organisaties verandert er minder.

Naarmate de impact groter is, zul je strakker sturen op de cashflow. Vraag is wat je doet met de betaaltermijnen van leveranciers.

Wij zien dat onze opdrachtgevers gelukkig nog trouw hun facturen binnen de betaaltermijn betalen.  Of zelfs hun facturen eerder betalen. Hulde aan al deze bedrijven die zich sociaal opstellen in deze crisis!

3. Verbeterprojecten via video

Door de Corona-maatregelen worden bedrijven gedwongen goed naar hun prioriteiten te kijken. Wij zien bij een aantal organisaties dat P2P-verbeterprojecten op een lager pitje gezet worden. Terwijl andere organisaties juist volle kracht vooruit gaan.

Juist deze tijd kun je goed gebruiken om processen en je inzicht in de supply chain te verbeteren. De meeste van onze P2P trajecten gaan gestaag door en er wordt hard gewerkt via videobellen.

Onze collega Derek Hooyman begeleidt op dit moment een selectietraject voor P2P Software bij een overheidsinstelling. Afgelopen week vonden de presentaties van leveranciers digitaal plaats, incl. kliksessies voor gebruikers. Microsoft Teams is hiervoor een goede oplossing.

Wil je meer weten over Purchase-to-Pay in het Corona-tijdperk? Neem dan contact op met Ewald Schaap: ewald@s2pmore.com

Tags bij deze post

S2P & More op social media